o szkole

Pokaz slajdów wymaga JavaScript.

Gimnazjum nr 1 w Gdyni to szkoła kształcąca kompetencje kluczowe, takie jak: porozumiewanie się w języku polskim oraz w językach obcych, kompetencje matematyczne, informatyczne, społeczne i obywatelskie, podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, umiejętność uczenia się, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz świadomość i ekspresję kulturalną. Nasi uczniowie: „uczą się, aby wiedzieć”; działają wspólnie z innymi”, dbają o zdrowy tryb życia. „Jedynka” to placówka ucząca szacunku do własnej kultury i tradycji, a także przygotowująca uczniów do życia w świecie globalnym. W naszej pracy bardzo ważny jest nacisk na rozwijanie kompetencji społecznych. Wierzymy, że jesteśmy w stanie zmieniać rzeczywistość. 

Nasi uczniowie bardzo dobrze czują się w Jedynce. Zapewniamy im wszechstronny rozwój, a także inspirujemy do podejmowania inicjatyw i aktywnego udziału w życiu szkoły. Mają możliwość udziału w różnych przedsięwzięciach – projektach, wymianach młodzieży, warsztatach. Od wielu lat współpracujemy ze szkołami z całej Europy –  w ramach programów: Comenius, eTwinning, Młodzież w działaniu, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Niemiecki Fundusz Wymiany Młodzieży.  Młodzież koordynuje wydarzenia szkolne, takie jak Dzień Otwarty czy bal, na co dzień realizuje się w pracy bardzo prężnie działającego  Samorządu Uczniowskiego. Nasi uczniowie reprezentują Gdynię w Sejmie Dzieci i Młodzieży, osiągają także liczne sukcesy w konkursach, są doceniani za swoją pracę na rzecz innych. 

Jedynka to szkoła ucząca się, otwarta na wyzwania współczesnego świata. Wprowadzamy innowacje.  W nowym roku szkolnym 2015/2016 w naszej ofercie pojawi ły się: robotyka, a także psychologia społeczna. Cały czas zmieniamy się i doskonalimy swoje umiejętności. My, czyli także nauczyciele. W naszym gronie odnaleźć można ekspertów cenionych w dziedzinie edukacji (budowania współpracy, edukacji nieformalnej), a także w kwestiach związanych ze zdrowym żywieniem i aktywnym stylem życia. Szkolimy się w kraju i za granicą. 

Bierzemy udział w ogólnopolskich programach, w tym między innymi realizujemy działania w ramach pilotażu ministerialnego Programu „Szkoła współpracy. Uczniowie i i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, który doskonale wpisuje się w misję naszej szkoły mówiącą o współdziałaniu. Wzięliśmy udział  w programie  „Szkoła demokracji”, przy okazji reorganizując pracę Samorządu Uczniowskiego, by jeszcze aktywniej działał na rzecz innych. 

A wszystko zaczęło się 1 września 1928 roku, kiedy to Prezydent Polski, Ignacy Mościcki, uroczyście zainaugurował pierwszy rok szkolny w murach Jedynki. Od tego czasu na renomę szkoły pracowały kolejne pokolenia gdyńskich nauczycieli i uczniów. Dzisiaj wyróżniają nas wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych, a także przyjazna, bezpieczna atmosfera oraz klimat współpracy wszystkich stron szkolnej społeczności. Naszą misją jest „Nauka i wychowanie poprzez współdziałanie”! 

OBEJRZYJ FILM

szkołazmoca.png

HISTORIA SZKOŁY – KALENDARIUM

1926 rokZdecydowano o konieczności budowy pierwszej nowoczesnej placówki oświatowej na miarę powstającego miasta Gdyni – „polskiego okna na świat”.

1926-1927 – Szkołę wznoszono dzięki akcji ogłoszonej przez czasopismo „Płomyk” , kredytom i ofiarności społeczeństwa.

pierwsze grono

1928 – Stanął gotowy, nowoczesny budynek szkolny przy ul. 10 Lutego.

1 września 1928 rokuPo raz pierwszy zabrzmiał dzwonek, obwieszczając rozpoczęcie nauki w Szkole Podstawowej nr 1 w Gdyni. Uroczystość otwarcia szkoły uświetnił swoją obecnością Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki z małżonką.

1928/1929 – Szkoła znajdowała się w centrum Gdyni, na działce o powierzchni 0,54 ha. Przez kilka następnych lat była to jedyna szkoła powszechna w Gdyni. Wprowadzono w niej koedukacyjny system nauczania.Ze względu na dobre wyposażenie oraz fachową kadrę szkoła stała się placówką elitarną. Placówka posiadła 12 izb lekcyjnych, 5 pracowni przedmiotowych oraz bibliotekę. Pierwszym kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 1 został Jan Kamrowski. Grono pedagogiczne liczyło 18 nauczycieli. Uczyło się w szkole 649 uczniów.

1928 rok – Harcmistrz Lucjan Cylkowski – nauczyciel szkoły założył w niej 1 Gdyńską Drużynę Harcerzy. Liczyła ona 46 członków i podzielona była na trzy zastępy. Harcerze tej drużyny nosili żółte chusty, a na rękawie napis „Gdynia”. W 1931 roku 1 GDH weszła w skład Gdyńskiego Hufca Morskiego Rejonu Harcerzy. Komendantem hufca mianowano harcmistrza Benedykta Porożyńskiego, zastępcą został harcmistrz Lucjan Cylkowski.

1929 – 1939 – Pierwsi absolwenci – 86 osób – opuścili placówkę w 1929 roku. Szkoła wyróżniała się działalnością kulturalno-oświatową. Nazywano ją „gdyńskim uniwersytetem”. Działały w niej trzy organizacje: Koło Ligi Morskiej, Szkolne Koło PCK, drużyna harcerska.

1 wrzesień 1939 – Szkoła stała się punktem opatrunkowym.

9 września1939 roku – Na dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 1 odbyła się zbiórka ochotników w harcerskich drelichach. Żegnano ich, bo szli na front.

1939-1945 – Przez kolejne lata okupacji SP1 została zamieniona na niemiecką szkołę i koszary. Pod koniec wojny mieścił się w niej szpital wojskowy.

marzec 1945 – W czasie walk o wyzwolenie Gdyni w marcu 1945 roku gmach szkoły został poważnie uszkodzony: zniszczone ściany, okna bez szyb, wszędzie gruz, boisko poprzecinane okopami.

23 kwietnia 1945 rokuDzięki ofiarności mieszkańców nastąpiło uroczyste rozpoczęcie najkrótszego roku szkolnego, bo trwającego trzy miesiące. Kierownikiem szkoły został Edward Nowacki.

1945 / 1946 – Szkoła została podzielona na dwie części: męską szkołę nr 19 im. Stefana Żeromskiego (dyrektorem był Stanisław Dąbrowski) i żeńską nr 1 im. Marii Konopnickiej (dyrektorką była Maria Beynowa). Zatrudnionych było 10 nauczycieli, w tym 5 z pełnymi kwalifikacjami. Uczyło się w szkole 688 uczniów w 14 oddziałach. Pracę utrudniało duże zróżnicowanie wieku i rozwoju umysłowego uczniów. Uczono się w klasach łączonych, bez podręczników i pomocy naukowych. Mimo trudności działała biblioteka, zaczęły działalność organizacje szkolne.

1 grudnia 1945 roku – Reaktywowano drużynę harcerską przy SP 1. W początkowym okresie liczyła ona 32 osoby i podzielona była na trzy zastępy

28 listopada 1945 roku – Rozpoczęto długo oczekiwany generalny remont szkoły. Po nim szkoła posiadała 17 pomieszczeń, w tym 9 izb lekcyjnych oraz 3 pracownie przedmiotowe.

23 marca 1946 roku – działalność podjęła biblioteka szkolna. Dysponowała 382 książkami.

marzec 1946 – Drużyna harcerska przy Szkole Podstawowej nr 1 otrzymała imię Lucjana Cylkowskiego.

22 czerwca 1947 roku Zarząd Koła Rodzicielskiego ufundował sztandar. 1948 rok – Działać zaczął przy szkole chór i liczył 100 uczniów.

1948/1949 – zorganizowano drużynę harcerską pod nazwą „Próbna Drużyna Harcerska” oraz powstał szczep „Zielony”, w skład którego weszły obie drużyny.

1949 rok – Szczep harcerski otrzymał sztandar.

1950 rok – Zmiany w strukturze organizacyjnej szkoły. Zniesiono podział na szkołę męską i żeńską. Kierownikiem była Helena Zdanowska, a kadra nauczycieli liczyła 20 osób przy 17 oddziałach.

1950 rok – Szkole nadano imię Ludwika Waryńskiego.

1951 rok – Powstała sala gimnastyczna poprzez adaptację dwóch pomieszczeń.

1951/1952 –Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Komitetem Rodzicielskim zatwierdziła projekt uruchomienia świetlicy szkolnej..

1951 / 1952 – SP 1 została uznana za przodującą w województwie gdańskim placówkę. Szkoła osiągała liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych. 19 czerwca 1960 wręczono SP 1 nowy sztandar ufundowany przez Spółdzielnię „Rękodzieło”. Oddano do użytku nowe boisko szkolne.

1953 rok – Kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 1 została Felicja Gorczycka i pełniła te funkcje przez następne 20 lat.

1953/ 1954 – szkoła osiągała liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych. W tym roku szkolnym, np. uczniowie SP 1 zakwalifikowali się do finału czterech konkursów przedmiotowych.

1956 rok – Rozwija swoją działalność Samorząd Szkolny.

1960 rok – Oddano do użytku nowe boisko szkolne, budowę którego sfinansował zakład opiekuńczy Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”, późniejszy „Dalmor”

1960/1961 – Rekordowy w dziejach tej placówki rok szkolny. Uczyło się w niej 1333 uczniów w 31 oddziałach, co oznaczało 78 uczniów w jednej klasie!

19 czerwca 1960 roku – Wręczono SP 1 sztandar ufundowany przez Spółdzielnię „Rękodzieło”.

25 lutego 1961 roku – Kierownictwo szkoły i Komitet Rodzicielski wystosowały do Inspektoratu opinie dotycząca rozbudowy szkoły.

1963 rok – Rozpoczęła się rozbudowa szkoły, zakończona po trzech latach. Baza lokalowa powiększyła się o 5 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną.

1969/1970 – Nowy rok szkolny rozpoczął się w rozbudowanej i zmodernizowanej placówce, która po reformie szkolnictwa zaczęła pracować w ośmioletnim cyklu nauczania. Rocznik uczniów 1965-1973 był ostatnim, który uczył się w barakach przy  ulicy Władysława IV w roku szkolnym 1968/69 (obecnie parking przy DH “Batory”).

1971/1972 – Szczep Harcerski pracował w oparciu o trzy trzy drużyny harcerskie: 40 GDH, 26 GDH, 116 GDH, 7 GDZ.

1 września 1973 roku – Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 został mgr Jerzy Żabecki i pełnił te funkcję do roku 1992.

1973 rok – Wybudowano boisko sportowe na placu przyszkolnym.

1 września 1975 roku – Zaczął istnieć pierwszy zespół reedukacyjny.

1 września 1975 roku – został uroczyście podpisany Kodeks Ucznia.

28 listopada 1975 roku – Otwarto Izbę Pamięci w sali nr 4.

1976 rok – Szkoła rozpoczyna współpracę z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu, trwającą przez 15 lat.

1978/ 1979 – W szkole rozpoczęto prowadzenie zajęć z dziećmi sześcioletnimi w klasach zerowych. Pojawił się etat pedagoga.

1978 roku – Uroczyście obchodzono 50-lecie SP 1. Szkoła otrzymała: Srebrny Medal Miasta Gdyni, Złotą Odznakę Honorową TPD, Odznakę Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

1984 rok – SP 1 zajęła I miejsce wśród placówek biorących udział w konkursie pt. „Najaktywniejsza szkoła w mieście”.

30 września 1985 – roku odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci harcmistrza Lucjana Cylkowskiego.

1986 rok – SP 1 rozpoczęła współpracę ze szkołą w Plymouth w Anglii.

26 listopada 1990 roku – Następuje zmiana imienia szkoły. Patronem SP 1 zostaje Maria Konopnicka.

1992 rok – Uruchomiono pracownię komputerową.

marzec 1992 roku – w wyniku ogłoszonego konkursu dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 zostaje mgr Elżbieta Stanisławska i pełniła tę funkcję do roku 2004.

1996 rok – Komisja Oświaty Rady Miasta Gdyni przyznała Szkole Podstawowej nr 1 Medal 70–lecia Gdyni.

1998 rok – Szkoła uroczyście obchodziła jubileusz 70-lecia istnienia.

1999 / 2000 – Szkoła Podstawowa nr 1 uzyskała status Zespołu Szkół nr 1 i przyjęła pierwszy rocznik gimnazjalistów do dziesięciu klas pierwszych. Zakończył się nabór do klas pierwszych szkoły podstawowej. 2004/2005 – Placówka oświatowa przy ul. 10 Lutego stała się Gimnazjum nr 1.

2001 – 2002 – Szkoła przystąpiła do konkursu ogólnopolskiego Szkoła z klasą” oraz zdobywa PCJP .

2004/2005 – Ogłoszono konkurs na dyrektora Gimnazjum nr1 i wygrała go mgr Ewa Wołowska.

2004/ 2005 – To rok pod znakiem wyboru nowego imienia dla szkoły. W wyborach udział brała społeczność szkolna: nauczyciele, uczniowie i rodzice. Decyzją tej społeczności wybrano imię: Gdyńskich Harcerzy.

2005/2006Szkoła przystąpiła do nowych projektów: „Nauczyciel z klasą”, „Sokrates” oraz kontynuuje prace w ramach Pomorskich Certyfikatów Jakości Pracy. Organizacja pierwszego Konkursu Ekonomicznego oraz Konkursu „Wielkie Dionizje”.

październik 2005Władze miasta zatwierdziły imię w nieco zmodyfikowanej formie: Gdyńskich Harcerzy II Rzeczypospolitej Polskiej.

01 września 2006 – szkoła rozpoczyna pierwszy projekt międzynarodowy „Bohaterowie i tożsamość kulturowa”.

29 września 2006 – Uroczyste nadanie imienia Gimnazjum nr 1 w Gdyni.

2007/2008 – ogłoszono konkurs na dyrektora Gimnazjum nr1 i wygrała go mgr Ewa Wołowska.

2007/2008 – szkoła otrzymuje Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”.

2008/2009  – szkoła zdobywa gdyński tytuł Lider Sportu Szkolnego w kategorii Gimnazjum.

2009/2010 – Jedynka organizuje I międzyszkolny konkurs teatralny w języku niemieckim „Theater macht Spass”. 

2009/2010 – szkoła zdobywa gdyński tytuł Lider Sportu Szkolnego w kategorii Gimnazjum.

czerwiec 2010 – gimnazjum realizuje projekt Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

wrzesień 2010 – Jedynka rozpoczyna projekt Comenius „Pogromcy problemów”.

wrzesień 2010 – szkoła rozpoczyna projekt Comenius „Twarzą w twarz z równością”.

2010/2011 – szkoła zdobywa gdyński tytuł Lider Sportu Szkolnego w kategorii Gimnazjum.

czerwiec 2011 – gimnazjum realizuje projekt Młodzież w działaniu.

lipiec 2011 – Jedynka realizuje projekty: Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, Młodzież w działaniu.

wrzesień 2011 – szkoła realizuje projekt Młodzież w działaniu.

2011/2012 – szkoła zdobywa gdyński tytuł Lider Sportu Szkolnego w kategorii Gimnazjum.

listopad 2012 – Jedynka otrzymuje Nagrodę za najdłuższe partnerstwo z wileńskim Gimnazjum nadaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

2013/2014 – ogłoszono konkurs na dyrektora Gimnazjum nr1 i wygrała go mgr Oktawia Gorzeńska.

wrzesień 2014 – inauguracja Roku Jedynki.

czerwiec 2015 – zdobywamy tytuł „Szkoły współpracy”

wrzesień 2015 – rozpoczynamy realizację innowacyjnych grup międzyklasowych w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego. 

2015/2016 – szkoła zdobywa gdyński tytuł Lider Sportu Szkolnego w kategorii Gimnazjum.

luty 2016 – szkoła zdobywa  tytuł „Szkoły z mocą zmieniania świata” według Fundacji Ashoka. 

2016 – 2017 realizujemy projekty wymiany młodzieży polsko-niemieckiej, bierzemy udział w międzynarodowych konferencjach i spotkaniach poświęconych innowacyjnej edukacji. 

czerwiec 2016 – zdobywamy tytuły „Szkoły demokracji” oraz „Szkoły promującej zdrowie”

wrzesień 2016 – rozpoczynamy realizację projektu Erasmus+ „Innowacyjna Jedynka”

1 września 2017 – klasy gimnazjalne wchodzą w skład nowo tworzonego 17 LO w Gdyni. 

DYREKTORZY JEDYNKI

Jan Kamrowski -1928-1939

Edward Nowacki – IV-VIII 1945

Maria Beynowa –1945-1947

Wacława Fleury -1947–1948

Albina Groch -1948-1950

Helena Zdanowska–1950-1952

Kazimierz Dalecki –IV-VIII 1953

Felicja Gorczycka –1953–1973

Jerzy Żabecki –1973–1992

Elżbieta Stanisławska –1992–2004

Ewa Wołowska –2004 – 2014

Oktawia Gorzeńska – 2014 – 2017

4 uwagi do wpisu “o szkole

  1. W kalendarium jest poważny błąd, dotyczący otwarcia nowej części szkoły. Miałem okazję jako pierwszy rocznik uczyć się w nowej części i był to rok szkolny 1969/70 Byłem wtedy w klasie Vb. Wówczas w nowej części szkoły znajdowały się cztery klasy, w których uczyły się klasy piąte, pracownie Prac Ręcznych dla chłopców i dziewcząt (dwie), biblioteka oraz gabinety lekarski i dentystyczny. Moim wychowawcą w klasie Vb w roku szkolnym 1969/70 był Pan mgr Jerzy Żabecki. Nadmienić muszę, że mój rocznik, czyli 1965-1973 był ostatnim rocznikiem, który uczył się w barakach na ulicy Władysława IV w roku szkolnym 1968/69 (obecnie parking przy DH „Batory”). Szkoda, że o tych barakach nie ma ani słowa w historii szkoły, a była to integralna część szkoły.

  2. Szanowna Szkoło.
    Pragnę zwrócić uwagę, że w latach 1947-1948 kierownictwo Szkoły objęła Wacława Fleury (nie – Wacław!), osoba brdzo zasłużona dla szkolnictwa i harcerstwa wileńskiego. Była ona córką znanego fotografika z przełomu wieków XIX i XX, Stanisława Filiberta Fleury. Obecnie w Gdańskiej Galerii Fotografii (oddział Muzeum Narodowego) można obejrzeć wystawę jego fotografii, wśród których są zdjęcia dzieci artysty, także młodziutkiej Wacławy. Myślę, że warto wprowadzić tę małą, a jednak znaczącą poprawkę do dziejów Szkoły.
    Z poważaniem – Anna Harasim.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s